Steel is the most eco-friendly material in the world

Ve skutečnosti jej lze recyklovat do nekonečna, aniž bychom ztratili jakoukoli z jeho vlastností. Když kovová střecha GERARD dosáhne konce své životnosti, nemusí skončit na skládce. Může být znovu zpracována jako jiný výrobek z oceli.

Mr. G
Vaše pomocná ruka

Potřebujete více informací? Zeptejte se pana G! Přidejte se k němu na přátelské projížďce!