Co dělá střechu odolnou proti bouři?

Co dělá střechu odolnou proti bouři?

 

Šokujícími obrázky jsme si připomněli nedávné zprávy o extrémních klimatických jevech, které dnes mohou zasáhnout kdekoli. České tornádo zasáhlo město Hrušky živelnou silou 24. června 2021, zničilo tisíce domů a z poloviny města vymodelovalo „soubor“ apokalyptických filmů. O pár dní dříve ničivá vichřice v Belgii poškodila téměř 100 budov a deset z nich učinila neobyvatelnými.

U majitelů domů vyvstává otázka:

 

KTERÁ STŘECHA OCHRÁNÍ NEJLÉPE PŘED VĚTRNOU BOUŘÍ?

Tradiční keramické nebo betonové střešní tašky se spoléhají na vertikální upevnění a na svojí hmotnost, ale dostatečně silný vítr je může snadno nadzvednout. Pevná ocelová střecha GERARD, odolná proti korozi, poskytne Vašemu domovu jedinečnou ochranu před silným větrem a bouřkami díky jedinečné technologii ukotvení šablon.

 

SPECIÁLNÍ  HORIZONTÁLNÍ  UKOTVENÍ  KRYTINY  GERARD  UPEVNÍ  KAŽDOU ŠABLONU V 8 BODECH.

 

Co dělá střechu odolnou proti bouři?

 

Na střešní latě se připevňují pomocí šroubů nebo hřebíků, čímž se efekt střihu větru prakticky resetuje. V našem hurikánovém testu jsme simulovali vítr o rychlosti 160 km/h s leteckými turbínami na účelové střeše GERARD. Střešní prvky zůstaly nedotčeny. Poté byla do experimentu přidána voda, ale ani při tomto silném větru nemohla voda proniknout pod střechu, kde vše prošlo hurikánovým testem nasucho. Podle našich zkušeností již střechy GERARD díky technice 8bodového upevnění ochránily domy zasažené bouří po celém světě před mnohem silnějšími větry.

 

ODOLNOST PROTI VĚTRU RŮZNÝCH TYPŮ STŘECH

 

Tornáda a cyklóny prokázaly významné výhody, které nabízí systém horizontálního upevnění a zámkové ocelové membrány střech GERARD. Silný vítr vanoucí přes střechu způsobuje rozdíl v tlaku vzduchu mezi vnitřní a vnější částí střechy. Čím silnější je vítr, tím vyšší je tlakový rozdíl a to má za následek „zvedání větru“ kolmo ke střeše. Toto „zvedání větru“ je primární příčinou selhání u střech s vertikálním upevněním, kde se upevňovací prvek jednoduše vytáhne. Při vodorovném způsobu upevnění používaném pro střechy GERARD se musí spojovací prvky odstřihnout, aby střecha selhala, což je nepravděpodobná událost, protože každou tašku drží osm nebo více spojovacích prvků.

 

Také chcete po vyslechnutí bouřlivých zpráv ve svém domě klidněji spát? Vyberte si střechu GERARD odolnou proti vichřici!