Kovová střešní krytina vs blesk

Jako výrobce kovových střech odolných proti korozi často dostáváme následující otázku:

Znamená blesk větší nebezpečí s plechovou střechou?

Budeme fér! Střecha GERARD je vyrobena z oceli potažené kamenem, proto se mnoho lidí ptá, zda kovová střecha přitahuje údery blesků během bouřky..

Kovová střešní krytina vs blesk

 

Věda a zkušenosti nás naučily hodně o tom, jak blesky fungují, ale způsob, jakým si vybírá konečné místo pro svůj zásah, je stále neznámý, což činí jeho pohyb naprosto nepředvídatelným. Co víme, je, že tento rychlý výboj statické elektřiny v atmosféře obvykle hledá nejvyšší budovy nebo předměty, do kterých by bylo možné zasáhnout.

 

Takže naše stručná odpověď: Pokud by měl blesk tendenci udeřit do plechových střech, všechny společnosti vyrábějící plechové střešní krytiny by byly kvůli bezpečnosti vytlačeny z podnikání soudními spory.

 

Naše delší odpověď: Plechové střechy nejsou zranitelnější vůči úderu blesku než jakýkoli jiný nekovový substrát. Pravděpodobnost úderu blesku není určována materiálem střechy, ale – jak již bylo zmíněno – výškou a umístěním budovy. Nejpravděpodobnějšími cíli vertikálního blesku jsou nejvyšší objekty v okolí, jako jsou stromy, sloupy elektrického vedení, stožáry, ploty, antény, výrazné kopce a budovy.

Pokud je budova nejvyšším objektem, pak pravděpodobným cílem bude nejvyšší bod budovy, jako je komín, televizní anténa nebo hromosvod. Průchod blesku do země bude probíhat po nejkratší svodové cestě, kterou může být správný hromosvod, mokrá zeď nebo okraj budovy. Dobře uzemněná budova nebude průchodem blesku poškozena. Stavba s dřevěnou nebo doškovou střechou by však byla zvláštním požárním rizikem, pokud by nebyla chráněna hromosvodem

 

Výhody kovové střešní krytiny během bouřky

Může to znít překvapivě, ale plechová střecha může být v případě blesku spíše výhodou než nevýhodou.

  • Plechová střešní krytina je nehořlavý materiál, takže ani při zásahu bleskem neshoří.
  • Plechová střešní krytina je také elektrický vodič, takže ve skutečnosti sníží pravděpodobnost úderu blesku a poškození.

Vzhledem k výše uvedeným výhodám může být plechová střešní krytina jedním z nejlepších střešních materiálů, které lze použít, když se snažíte chránit svůj domov před údery blesku a poškozením.

 

Naše zkušenosti s bleskem

S více než 60letými výrobními zkušenostmi ve společnosti GERARD Roofing Systems jsme měli dostatek času sledovat jakoukoli souvislost – pokud existuje – mezi frekvencí blesků a kovovými střechami.

V roce 1957 byla první taška GERARD vyvinuta na Novém Zélandu, kde máme nejdelší tradici střešních krytin. Na Novém Zélandu je více než padesát procent domů pokryto plechovými střechami, zatímco významný počet plechových střech je také na Floridě Keys. Obě místa jsou vystavena častým a prudkým elektrickým bouřím, a přesto neexistuje žádný důkaz – ani na jednom místě – o větším počtu úderů blesku na plechové střechy než na jakýkoli jiný typ střechy.

Statistiky, zkušenosti a věda neukazují žádnou souvislost mezi plechovými střechami a výskytem nebo pravděpodobností blesků.