Udržitelnost

PLANETA ZEMÉ BY VYBRALA GERARD.

 

Střecha GERARD z lisované oceli je jedním z ekologicky nejšetrnějších  střešních řešení.

 

VĚDĚLI JSTE?

Ocel je nejekologičtější materiál na světě?

Ve skutečnosti ji lze do nekonečna recyklovat, aniž by ztratila jakoukoli ze svých vlastností. Když kovová střecha GERARD dosáhne konce své životnosti, nemusí skončit na skládce. Může být znovu zpracována jako jiný ocelový výrobek.

 

Přeprava ocelových tašek spotřebuje méně energie.

Betonové a hliněné tašky bývají mohutné a těžké. Materiál na jednu střechu potřebuje pro přepravu středně velký nákladní vůz. Stejný nákladní automobil může převážet tašky GERARD z lisované oceli pro asi 10 domácností, přičemž spotřebuje pro přepravu  méně energie  (a tedy méně uhlíku).


Lehká střecha vyžaduje menší množství dřeva na konstrukci

Ve srovnání se střechou z betonových tašek nevyžaduje střecha z lisované oceli silný krov, čímž šetří zdroje. Jinými slovy, na ocelové střechy GERARD se spotřebuje méně stromů než u betonových nebo hliněných střech.


GERARD dává přednost místním dodavatelům.

Spolupráce s místními dodavateli při dodávkách surových materiálů je pro nás nesmírně důležitá, zkracuje se tak přeprava a snižují emise CO2. Pokud je to možné, využíváme i železniční dopravu.

 

Co pro nás znamená udržitelnost

Definice udržitelnosti je v podstatě dost široká. Nicméně existuje obecně přijatá myšlenka trvalé udržitelnosti - schopnost udržitelného rozvoje v dlouhodobé perspektivě. Udržitelnost je proces, cesta bez konce; neustálé zlepšování je cílem samo o sobě.

 

Řízení působení na okolí ISO 14001 

Společnost Fletcher Building Roof Tile Group, výrobce střešních krytin GERARD, dodržuje standard ISO 14001 pro řízení působení na životní prostředí, a zavázala se k trvalému zlepšování udržitelnosti. Roof Tile Group se řídí plánem trvalé udržitelnosti, který umožňuje společnosti fungovat takovým způsobem, aby dosáhla finančního úspěchu pomocí péče o životní prostředí, etického vedení a s přijetím naší role korporátního občana v komunitách, kde vyrábíme.

Co to znamená v každodenním životě?

Několika příkladů za všechny:

  • hospodaření s vybranými odpady
  • kromě oceli recyklujeme i další materiály
  • kamenný granulát
  • kartón
  • dřevěné palety
  • plastovou fólii atd.