Jedinečný KOTVÍCÍ SYSTÉM GERARD

Hledáte střechu, která ochrání Váš domov proti silnému větru při velkých bouřích? Vaše střecha GERARD odolá dokonce hurikánu o rychlosti 160 km/h, který tak střechu nemůže poškodit! Díky způsobu upevnění GERARD Vás může extrémní počasí překvapit tím, že Vám nerozbije žádnou tašku! Se střechou GERARD už Vás nečekají žádné vichřicí odnesené střešní tašky!

Jedinečný KOTVÍCÍ SYSTÉM GERARD

Díky našemu jedinečnému kotvícímu systému odolají střechy GERARD hurikánu o rychlosti 160 km/h.

PROČ JE TAK JEDINEČNÝ?

Horizontální metoda kotvení kombinovaná s přichycením na osmi různých místech každé tašky. Díky vodorovnému způsobu upevnění se síla zdvihu působící na hřebíky mění na kluznou sílu, a tak je náš výrobek odolný proti extrémnímu větrnému zatížení.

Extrémní počasí může přinést extrémní vítr, ale střecha GERARD Váš dům extrémně dobře ochrání i za prudkého větru.

Podívejte se na srovnání různých krytin!