Ve skutečnosti jej lze recyklovat do nekonečna, aniž bychom ztratili jakoukoli z jeho vlastností. Když kovová střecha GERARD dosáhne konce své životnosti, nemusí skončit na skládce. Může být znovu zpracována jako jiný výrobek z oceli.

Více

Betonové a hliněné tašky bývají mohutné a těžké. Materiál pro osazení jedné střechy by k přepravě zaplnil středně velký nákladní vůz. Stejný nákladní vůz by uvezl ocelovou střechu GERARD v množství pro zhruba 10 domů, čímž během přepravy spotřebuje méně energie (a tím vyprodukuje méně uhlíku).

Více

Ve srovnání se střechou z betonových tašek nevyžaduje střecha z lisované oceli tak silný krov, čímž šetří přírodní zdroje. Jinými slovy spotřebují střechy z oceli GERARD méně stromů než betonové nebo hliněné střechy.

Více

Spolupráce s místními dodavateli při dodávkách surových materiálů je pro nás nesmírně důležitá, zkracuje se tak přeprava a snižují emise CO2. Pokud je to možné, využíváme i železniční dopravu.

Více