Steel is the most eco-friendly material in the world

Ve skutečnosti jej lze recyklovat do nekonečna, aniž bychom ztratili jakoukoli z jeho vlastností. Když kovová střecha GERARD dosáhne konce své životnosti, nemusí skončit na skládce. Může být znovu zpracována jako jiný výrobek z oceli.