Jak dlouho obyčejně trvá výměna střechy?

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden. Když začnete, neměli byste práce přerušovat z žádného důvodu, jedině s výjimkou špatného počasí. Pokud se však objeví komplikace, může být lepší práce zastavit a vyjednat v rámci vaší smlouvy potřebné změny.

  1. Stavba lešení / zajištění hran
  2. Odstranění staré střechy
  3. Kontrola krovu kvůli poškozením
  4. Příprava povrchu střechy (okapová hrana, podklad) – případné umístění izolace (to vyjde často levněji při výměně střechy než později)
  5. Montáž nové konstrukce, jako jsou latě nebo vaznice
  6. Montáž nové střešní krytiny včetně dovozu materiálu, pokládání krytiny, hřebene, zakončování hran, přibíjení / nýtování a utěsňování izolační hmotou (v závislosti na výběru střešního výrobku)
  7. Dokončení, úklid a závěrečná kontrola

 


Podívejte se na nejnovější montážní videa!