Vzorové poznámky ke shromažďování údajů prostřednictvím leadů (+ newsletter)

Laskavě Vás upozorňujeme, že osobní údaje, které zde zadáte, bude zpracovávat společnost Gerard® – člen skupiny Roof Tile Group, která byla založena a působí v souladu s belgickými právními předpisy a jejíž sídlo je v Belgii na adrese ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIE; e-mailová adresa: office@gerardroofs.eu, přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů údajů.

Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí požadované nabídky/informací a vedení další komunikace ohledně poskytnuté nabídky/informací, včetně zasílání našich newsletterů (v případě, že jste se přihlásili k odběru newsletteru).

Tyto údaje budou zpracovávány za účelem poskytnutí požadované nabídky/informací a vedení další komunikace ohledně poskytnuté nabídky/informací.

Podle preferencí odběru, které jste zvolili ve svém účtu, včetně dostupných informací, které jste vyplnili, se budou Vaše údaje používat také pro účely přímého marketingu, např. pro účely newsletterů, informací o propagačních akcích. Přímý marketing bude probíhat pomocí níže uvedených komunikačních prostředků, konkrétně:

- on-line marketing (zprávy přes účet);

- e-mailový marketing;

- mobilní marketing (SMS a MMS zprávy zasílané na telefonní číslo, které uvedete);

- telemarketing (telefonické hovory).

 

Právním základem tohoto zpracování je:

- čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), tj. podnikání kroků na Vaši žádost před případným uzavřením smlouvy;

- čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, tj. váš souhlas se zpracováním Vašich údajů pro jeden nebo více konkrétích účelů;

Vaše údaje můžeme předávat našim prodejcům a obchodníkům pro výše uvedené účely.

Vaše údaje budou zpracovávány po dobu [2 let] od zadání do vyhledávače.

V souvislosti se zpracováním údajů můžete uplatňovat tato práva:

Právo přístupu. Můžete od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, přístup k těmto osobním údajům a k doplňkovým informacím uvedeným v čl. 15 výše uvedeného nařízení.

Právo na opravu. Můžete nás požádat o opravu případných nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování. Můžete nás požádat o omezení zpracování údajů v konkrétních případech, jak je uvedeno v čl. 18 výše uvedeného nařízení.

Právo vznést námitku. Máte právo na základě své konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů.

Právo na výmaz. Můžete nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit zasláním příslušného požadavku v písemné podobě s využitím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo podat stížnost u vašeho místního úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který dohlíží na uplatňování zákonů o ochraně osobních údajů. V každém členském státě EU je jeden ÚOOÚ. Svůj místní ÚOOÚ si můžete vyhledat zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en